Friday, August 13, 2010


Jeg spurte en gang en sebra:
Er du sort med hvite striper, eller hvit med sorte striper?
Og sebraen så på meg og sa:
Er du sterk med svake sider, eller er du svak med sterke sider?
Er du god med onde påfunn, eller er du ond med gode påfunn?
Er du glad med triste dager, eller er du trist med glade dager?
Er du flink med dumme innfall, eller du dum med flinke innfall?
Og slik fortsatte, fortsatte og fortsatte den.
Og aldri, aldri, aldri spør jeg en sebra om striper igjen!
-Shel Silverstein-

No comments:

Post a Comment