Friday, December 21, 2007


Hjem kjære hjem. Her bor vi, på Sandnes. Pr. nu bor vi i det hvite huset i midten av bildet. For mange er det en drøm å flytte inn i et gammelt hus og restaurere det. Det er det ikke for meg (lenger). Har bodd i gammelt hus for lenge til det. Ser nå frem til å sette i stand et hus fra 70-tallet, der det blir vannbåren varme og isolert vinduer.

Noen synes der er helt greit å rive ned og hjelpe til med det.

Vi bygger!

Her er de gamle badeveggene revet ut og skal bli til gang.